Velkommen til oss

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Nyheter

Bli frivillig

Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe. Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på. Ta gjerne kontakt på mail: post@folldal.frivilligsentral.no

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre. EIER OG STYRE Frivilligsentralen i Folldal eies av Folldal Helselag. Styret i Frivilligsentralen har 9 medlemmer: 5 velges av helselaget 1 velges av kommunestyret 3 velges av støttegruppa Styret 2018 består av: Styreleder: Oddfrid Eriksrud (Helselaget) Nestleder: Møyfrid Brendryen (Helselaget) Jon Olav Ryen (kommunerepresentant) Lillian Dahlen (Helselaget) Johannes Dalen (Helselaget) Oddveig Nyvoll(Helselaget) Torfinn Randen ( Folldal LHL) Liv Nymoen (Arbeiderkvinnelaget) Signy Bakken (Pensjonistforeningen) Varamedlemmer: Unni Rusta (kommunerepresentant) Anne Helga Bjerkeseth Øian (Menighetsrådet) John Oddleif Bakken (Seniordansen) Synnøve Smedhus (Kirkekretsen Kvinneforening) Anne Karin Aaseng (Helselaget Oddfrid Eriksrud (Helselaget) STØTTEGRUPPA Støttegruppa 2018: Helselaget Pensjonistforeningen Folldal Menighetsråd Nedre Folldal Bygdekvinnelag LHL Folldal Eldrerådet Arbeiderkvinnelaget Ungdomsklubben Lions Club Folldal Mental Helse Demensforening Seniordansen Utdanningsforbundet Kirkekretsen Kvinneforening

2018 © Folldal frivilligsentral