Aktivitetsvenn (demens)


Dette er et samarbeid mellom disse gruppene i Folldal: demensforeningen, helselaget, frivilligsentralen og Folldal Kommune.

En aktivitetsvenn er en frivillig som bistår en person med demens(i en tidlig fase) med å kunne delta i aktiviteter, og gjerne de samme aktivitetene vedkommende deltok på før. Det er viktig forebyggende å være aktiv, samtidig som det er en avlastning for eventuelt pårørende.

Før du blir aktivitetsvenn, må du ha gjennomført et kort kurs og intervju. Intervjuet gjøres for å koble opp personer med samme interesser.

Ønsker du å bli aktivitetsvenn, ta kontakt med Folldal Frivilligsentral 95419004 eller på mail:

post@folldal.frivilligsentral.no eller send inn skjema

Send


2022 © Folldal frivilligsentral