BassengKos og BassengLek

BassengKos for barnehagebarn mandager 17.00-18.00. BassengLek for 1. -3. klasse mandager 18.00-19.00

Aldersgruppe: 0 til 5 år

BassengKos:

Tilbud for alle barn under skolealder med foresatte om bading i oppvarmet vann. Kl. 17.00-18.00

BassengLek:

Tilbud for alle barn i 1.- 3.klasse med foresatte om bading i oppvarmet vann. Kl. 18.00-19.00


OBS BYTTE AV DAG HØST 2019!

Dette foregår på mandager mellom høstferien og påskeferien.
Det er foreldregruppa som står for aktiviteten i bassenget.


Ta kontakt med frivilligsentralen for påmelding. 100,- pr barn for halvårs semesteret.

 

2020 © Folldal frivilligsentral